Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Hak ile sabır dileyip, Bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp, Bizi geçen bizdendir. (Ahi EVRAN)

YENİ İŞYERİ AÇARKEN YAPILMASI GEREKENLER
 İŞ YERİ AÇARKEN ;

 

 VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER

·         İşe Başlama Bildirim Formu doldurulur.

·         Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

·         İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

·         İkametgah İlmühaberi

·         İşe Başlama Formu

·         Nüfus Cüzdanı Örneği

belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan durumuna uygun beyan formunun doldurulması gerekmektedir

İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER

·         Vergi levhası fotokopisi

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi

·         İkametgah belgesi (resimli)

·         Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi

·         2 Adet fotoğraf

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER

·         Vergi Levhası veya Yoklama Tutanağı aslı ve 2 adet fotokopisi

·         İkametgah İlmuhaberi (2 adet)

·         Nüfus Cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

·         2 adet vesikalık fotoğraf

·         Ticari araç sahibi olan kişilerden araç ruhsat fotokopisi (2 adet)

Kanunun 4/b bendi kapsamında (kendi nam ve hesabına çalışan) sigortalı sayılanlardan;

Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma bildirilmektedir.

Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince Kuruma bildirilmektedir.

Sigortalıların Prime Esas Kazançları

5510 sayılı Kanun ile basamak sistemi kaldırılmıştır.

Kanunun (4/b) kapsamında bulunan sigortalıların (esnaf ve sanatkarların) prime esas kazançları yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarı ile 6,5 katı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilmektedir.

Sigortalı aynı zamanda yanında işçi çalıştırıyorsa yani işveren ise, beyan ettiği kazanç çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancının en yükseğinden daha az olamayacaktır.

Ayrıca, işyerlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinden bölge müdürlüğü dosya numarası alması, işçi çalıştırıyor ise İŞKUR internet sitesindeki işyeri bilgi formunu doldurulması ve gıda işletmelerinin Tarım İl Müdürlüklerine başvurarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarası alması gerekmektedir.

 

Aktif Ziyaretçi (Online): 2             Bugün  : 75             Bu Ay  : 9098               Bu Yıl  : 51759            Toplam Ziyaret  : 788125
Adres :Yeni Mahalle Seymen Caddesi No:43/ A  - Telefon :0 248 232 18 96  - 0 248 232 24 51  - Fax :0 248 234 37 41
E-mail :burduresob@outlook.com